Pla d'estudis en la Llicenciatura en biotecnologia

 

 

 • Estructura Primer i segon cicle
   
 • Durada 4 cursos
   
 • Crèdits
  • Troncals i obligatoris: 216
  • Optatius: 54
  • Lliure elecció: 30
  • Crèdits totals: 300
  • Pràctiques en empreses o institucions: sí (18 crèdits)
 • Accés
  • Batxillerat PAU
  • Descripció dels estudis

   La Biotecnologia consisteix en l'ús d'organismes vius o de compostos obtinguts d'organismes vius per tal d'obtenir productes de valor pels humans utilitzant les modernes tècniques desenvolupades en el camp de la Biologia i la Genètica molecular (Enginyeria genètica, Cultius cel·lulars, etc.) En aquesta línia els estudiants tenen una forta base de coneixements biològics i químics que permeten a l'estudiantat compendre els processos tecnològics en què s'utilitzen organismes vius o parts d'aquests organismes vius. La humanitat ha estat utilitzant al llarg de milenis els éssers vius per produir béns i serveis, per exemple fabricant o transformant aliments. Els profunds coneixements científics assolits en les darreres dècades en ciències químiques i de la vida permeten optimitzar aquests processos i obtenir nous productes d'una manera eficient. A més de les aplicacions biotecnològiques en el camp biomèdic, la titulació fa èmfasi en el paper de la Biotecnologia als àmbits de la producció animal i vegetal i de la indústria alimentària, així com en la biorremediació, és a dir, en la possibilitat d'utilitzar éssers vius per a la millora de la qualitat mediambiental. Part dels crèdits a cursar en el quart curs corresponen a una estada, tutelada pel professorat, en una empresa relacionada amb la biotecnologia o en una institució de recerca, com a via per a formar d'una manera pràctica l'estudiantat en les seves futures tasques professionals.

  • Coneixements previs favorables

   Biologia, Química, Física, Matemàtiques, Informàtica.

  • Característiques personals favorables

   Vocació per les ciències experimentals i les aplicacions tecnològiques dels coneixements científics. Capacitat analítica i pràctica.

  • Requisits de permanència

   Els estudiants matriculats en qualsevol dels estudis que s'imparteixen a la UdL hauran de superar en el primer any acadèmic un mínim de 12 crèdits entre les matèria troncals i obligatòries.

  • Sortides professionals

 

  • Indústries d'aliments.
  • Empreses relacionades amb la producció agrària.
  • Empreses relacionades amb la producció ramadera.
  • Empreses lligades amb el medi ambient i els processos de biorremediació.
  • Indústries farmacèutiques.
  • Sanitat.
  • Laboratoris d'anàlisi químic i biològic.
  • Administració pública, docència i recerca.
 • Correspondència amb altres titulacions de la UdL

  Enginyeria Agronòmica, Enginyeria de Forests, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica. 

 • Objectius de formació