Biblioteca del CAFIV

Localització: Edifici 3. Planta baixa
Horari: de 9 a 21 h., de dilluns a divendres
Telèfon: 973 70 2516 / 973 70 2803
E-mail Biblioteca: bid.cafiv@udl.cat
Accés web
Sessions de Formació Biblioteca del CAFIV

Atenció, nou horari d'obertura de biblioteques durant el període d'exàmens !!


Cap de Biblioteca

Elionor Vilalta Benet
e-mail: elionor.vilalta@udl.cat
Telèfon: 973 70 2516

Equip de Biblioteca

Remei Quero
e-mail: remei.quero@udl.cat
Telèfon: 973 70 2916

Esther Duaigües
e-mail: esther.duaigues@udl.cat
Telèfon: 973 70 2803

Maria Espuña
e-mail: maria.espuna@udl.cat
Telèfon: 973 70 2916

Ruth Palacios
e-mail: mariarut.palacios@udl.cat
Telèfon: 973 70 2517

Montse Porta
e-mail: montserrat.porta@udl.cat
Telèfon: 973 70 2803