Programes de mobilitat per PDI de la UdL

Informació sobre els programes de mobilitat a l'Oficina de Relacions Internacionals de la UdL

Sol·licitud de convenis bilaterals

Un conveni bilateral és el marc de col·laboració entre la UdL i una universitat estrangera amb la finalitat d'establir intercanvi d'estudiantat, professorat i PAS. També és una eina per estalir col·laboració en recerca.

Convenis vigents

Per sol·licitar la signatura d'un nou conveni, cal emplenar, signar i enviar el següent formulari a la Sotsdirecció de Relacions Exteriors de l'ETSEAFIV.