Pràctiques en empreses i entitats

Les pràctiques acadèmiques externes són una activitat docent regulada i oficial que té com a funció fonamental contribuir a la formació integral de l’estudiantat. A través del desenvolupament d’un programa de treball acadèmic en una empresa o institució, l’estudiant aplica els coneixements i les competències adquirides en el decurs de la carrera en un àmbit professional proper als objectius formatius del títol de grau o màster respectiu.

Les pràctiques externes poden ser de dos tipus:

Pràctiques acadèmiques externes curriculars les que s'estableixen específicament com a tals en el pla d'estudis de cada titulació de grau o màster i, conseqüentment, comporten un reconeixement acadèmic. La informació d’aquest tipus de pràctiques per cada grau o màster està detallada a les pàgines webs corresponents.

Els coordinadors actuals són:

Grau en Biotecnologia – Carlos Rey

Grau en Ciència i Tecnologia d’Aliments – Laura Vilanova

Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària – Àstrid Ballesta 

Grau en Enginyeria Forestal – Raúl López
 
Doble Grau en Enginyeria Forestal i en Conservació de la Natura – Raúl López
 
Doble Grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal – Ramon Armengol

Màster en Enginyeria Agronòmica – Àstrid Ballesta
 
Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària - Salvador Garza Garza
 
Màster Interuniversitari en Incendis Forestals, Ciència i Gestió Integral - Domingo Molina Terrén

Pràctiques acadèmiques externes extracurriculars les que no estan específicament incloses en els plans d'estudis dels ensenyaments oficials de grau o màster. L'estudiant les realitza de forma voluntària durant els estudis, i persegueixen el mateix objectiu formatiu que les pràctiques curriculars. No obstant això, la normativa que regula aquestes pràctiques és la mateixa que per les pràctiques curricular. Per a realitzar pràctiques acadèmiques extracurriculars els estudiants han de tenir matrícula vigent durant el curs en el qual es realitzen les pràctiques i han de tenir superat el 50% del total de crèdits necessaris per assolir el títol en el moment de començar l'estada en pràctiques extracurriculars. Així mateix, és necessari un conveni marc de col·laboració entre l’empresa i la Universitat, s’ha de dissenyar un programa formatiu i han d’estar supervisades pel responsable acadèmic de centre. La durada de les pràctiques externes extracurriculars no ha de superar les 750 hores –cinquanta per cent del curs acadèmic–, i ha de preveure que la seva dimensió sigui compatible amb el correcte seguiment de la formació reglada en què s’hagi matriculat l'estudiant.

Les pràctiques externes extracurriculars poden ser realitzades en empreses proposades per l’estudiantat o bé l’estudiant pot presentar-se a les ofertes que rep l’ETSEA i que estan publicades en aquest enllaç.Les persones responsables de les pràctiques externes extracurriculars són:

Responsables de centre

Montse Gómez
e-mail: montse.gomez@udl.cat

Tel. 973 70 2501  
 

Teresa López
e-mail: teresa.lopez@udl.cat

Tel. 973 70 2514    


Responsable acadèmic

Romi Pena
e-mail: romi.pena@udl.cat

Tel. 973 70 2918