Servei d'Informàtica

Aules d'informàtica:

Ubicació Aula Llocs de treball Sistema operatiu
 Edifici Principal  Sala d'Usuaris (*) 47 Windows 10
 Edifici Principal  Aula Informàtica A.1 38 Windows 10
 Edifici Principal  Aula Informàtica A.2 18 Windows 10
 Edifici 4  Aula Informàtica 4.1 40 Windows 10
 Edifici 4  Aula Informàtica 4.2 25 Windows 10
 Edifici 4  Aula Informàtica 4.3 31 Windows 10

 

 


* La Sala d'Usuaris es troba en l'edifici A, 2a planta i l'horari d'obertura és de 9 a 20 h de dilluns a divendres.

Per fer la reserva d'una aula d'informàtica heu d'accedir al Campus Virtual, anar a l'apartat Intranet del menú de l'esquerra, llistat d'utilitats i finalment Gestió d'Espais Comuns (GEC).


Responsable del Servei d'Informàtica

Josep Ramon Peguera

Servei d'Informàtica

Juan Manuel Rueda
Montse Subias

Suport

e-mail suport estudiantat: suport_alumnes@udl.cat

suport PDI PAS: suport usuari