Coordinadors de mobilitat

Coordinadors de Mobilitat dels Graus:
Grau en Biotecnologia: Mercè Balcells    
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments:  Laura Salvia
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària: Bàrbara Baraibar
Grau en Enginyeria Forestal: Luis Serrano
Doble Grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal: Francisco Molino Gahete
Doble Grau en Enginyeria Forestal i en Conservació de la Natura: Luis Serrano
 
Coordinadors de Mobilitat dels Màsters:
Màster en Enginyeria Agronòmica: M Rosa Teira
Màster en Enginyeria de Forest: Aitor Ameztegui