Pràctiques acadèmiques externes extracurriculars

Les pràctiques acadèmiques externes  extracurriculars (PAEE) són una activitat regulada que té com a funció fonamental contribuir a la formació integral de l’estudiant.

Es realitzen en empreses, institucions, entitats i fins i tot en serveis universitaris.

L’objectiu és permetre a l’estudiant:

  • aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica,
  • afavorir l’adquisició de competències que el preparin per a l’exercici d’activitats professionals, i
  • facilitar la seua incorporació al món laboral.


Per a l'entitat acollidora participar en el procés de les Pràctiques Acadèmiques Externes és una oportunitat per:

  • establir relacions directes amb el món universitari,
  • recollir propostes i aportacions innovadores de l’estudiantat, i
  • col·laborar en la formació teòrica i pràctica de l’estudiantat, que en ocasions fins i tot pot conduir a una futura relació laboral.

 

Portal de Pràctiques

 

Últimes ofertes publicades

 

Les persones responsables de les pràctiques externes extracurriculars de l'ETSEAFIV són:

Responsables de centre

Montse Gómez
e-mail: montse.gomez@udl.cat

Tel. 973 70 2501  
 

Teresa López
e-mail: teresa.lopez@udl.cat

Tel. 973 70 2514  


Responsable acadèmic

Romi Pena
e-mail: romi.pena@udl.cat

Tel. 973 70 2918