Plans d'Estudis de les Titulacions de Primer Cicle

Pla d'estudis 1992

 • Enginyeria Tècnica en Explotacions Agropecuàries
  Pla d'estudis
 • Enginyeria Tècnica en Hortofructicultura i Jardineria
  Pla d'estudis
 • Enginyeria Tècnica en Mecanització i Construccions Rurals
  Pla d'estudis
 • Enginyeria Tècnica en Indústries Agràries i Alimentàries
  Pla d'estudis

Pla d'estudis 2001

 • Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries
  Pla d'estudis   "BOE"
 • Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria
  Pla d'estudis  "BOE"
 • Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals
  Pla d'estudis "BOE"
 • Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries
  Pla d'estudis "BOE"
 • Enginyeria Tècnica Forestal, especialitat en Explotacions Forestals
  Pla d'estudis "BOE"