Pla d'estudis E.T. Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries

 • Estructura Primer cicle
   
 • Durada 3 anys
   
 • Crèdits
  • Troncals i obligatoris: 180
  • Optatius: 22,5
  • Lliure elecció: 22,5
  • Crèdits totals: 225
  • Projecte final de carrera: sí

 

 

 • Descripció dels estudis

  L'enginyer tècnic agrícola especialista en Indústries Agràries i Alimentàries gestiona la producció en línies i plantes de processament d'aliments, amb la finalitat d'obtenir productes alimentaris de qualitat i econòmicament rendibles d'una manera respectuosa amb el medi ambient.

 

 

 • Característiques personals favorables

  Vocació per a l'activitat industrial i la transformació d'aliments. Preocupació per la seguretat alimentària i mediambiental. Capacitat analítica i pràctica. Capacitat de treball.

 

 • Requisits de permanència

  Els estudiants matriculats en qualsevol dels estudis que s'imparteixen a la UdL hauran de superar en el primer any acadèmic un mínim de 12 crèdits entre les matèries troncals i obligatòries. Es pot passar a segon curs aprovant, almenys, 7 de les 11 assignatures de primer.

 

 • Sortides professionals
  • Tècnic de producció en indústries alimentàries
  • Tècnic de control de qualitat en indústries alimentàries
  • Enginyer de projectes d'instal·lacions i d'indústries agroalimentàries.
  • Tècnic d'empreses auxiliars: equips, additius, embalatges, comercialització, etc.
  • Tècnic d'administracions públiques agràries: Unió Europea, Estat, comunitats autònomes, ajuntaments
  • Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, peritacions, direcció d'obres, estudis d'impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.