Presentació dels estudis

Estudis de Grau


Grau en Biotecnologia

Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments

Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

Grau en Enginyeria Forestal

Doble Grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA)

Estudis de Màster


La professió que alimenta en el món

Màster en Gestió de Sòls i Aigües

Master in Spatial and Ecological Modelling in European Forestry Erasmus mundus

Master Degree Mediterranean Forestry and Natural Resources Management (MEDfOR)

Màster en Incendis Forestals: Ciència i Gestió Integral