Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments

En el Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments forma els graduats per la selecció, processat, envasat, conservació i distribució d’aliments segurs, nutritius i atractius pel consumidor i que siguin d’interès econòmic. S’estudia la naturalesa, composició i propietats dels aliments, els fonaments del seu processat i la prevenció del seu deteriorament.