Grau en biotecnologia

El Grau de Biotecnologia forma als graduats en un conjunt de disciplines que integren les ciències de la vida i les ciències de l'enginyeria per aconseguir l'aplicació d'organismes, cèl lules i biomolècules a la producció de béns i serveis tant sanitaris, alimentaris (vegetals i animals) com mediambientals a diferents escales.