Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

El campus de l’ETSEA de la Universitat de Lleida és el principal campus agroalimentari, forestal i veterinari de Catalunya i un dels principals d’Espanya. Es va crear el 1972 amb els estudis d’Enginyeria Tècnica Agrícola.

El seu creixement i ampliació ha estat constant i actualment s’hi desenvolupen estudis i recerca de qualitat contrastable en tots els àmbits agrícoles: producció vegetal, forestal i ramadera, ciència i tecnologia dels aliments, biotecnologia i veterinària. En total al voltant de 200 professors i investigadors imparteixen docència en Graus, Màsters i Doctorats a uns 1300 estudiants.