Millora genètica animal

Millora genètica per a la carn i lluitar contra un virus del porcí, novetats del grup d'Investigació en Millora Genètica Animal.