Projecte Agrochepack

El projecte Agrochepack ha contribuït al disseny i l'optimització dels sistemes integrats de gestió d'envasos de productes fitosanitaris i d'altres envasos de consum agrícola per incrementar la recollida selectiva i per millorar la protecció mediambiental.