Grau en Enginyeria Forestal

L’Enginyeria Forestal és la branca de l’enginyeria que es dedica al medi natural. La formació que ofereix va adreçada a adquirir les capacitats necessàries per gestionar els monts, dissenyant i portant a terme la seva conservació i aprofitament òptims. Els estudis engloben aspectes biològics (botànica, zoologia, ...) i tècnics (erosió, repoblacions forestals, selvicultura, gestió dels aprofitaments, ...).

El Grau en Enginyeria Forestal habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Forestal.