Master Spatial and Ecological Modelling in European Forestry Erasmus Mundus - SEE Forestry

El Màster European Forestry és un programa d'ensenyament superior en el camp de les ciències forestals. La qualitat del seu programa és tal, que va ser reconegut per la Comissió Europea durant els anys compresos entre 2004 i 2014 atorgant-li el distintiu d'Erasmus Mundus.

Els objectius formatius d'aquest màster pretenen que l'alumne conegui el mercat forestal europeu, comprengui els diferents sistemes ecològics forestals, el seu funcionament i les seues implicacions en la societat i, en definitiva, accedeixi a un treball en empreses europees amb seu a diferents països, en l'Administració pública europea i ONG. Per això, els objectius que es plantegen oferiran una formació específica, que donarà als alumnes competències en l'ús de programes informàtics específics de l'ambient forestal, en l'anàlisi i valoració de les implicacions mediambientals a la seua activitat professional i en la creació i coordinació de grups de treball transnacionals. Els alumnes també hauran d'adquirir la capacitat per moure's en diferents àmbits culturals i conèixer diferents llengües, així com la capacitat per mantenir un aprenentatge continu en els nous avenços tecnològics.

Interuniversitari amb:

- University of Eastern Finland (coordinadora)

- AgroParisTech, France.

- University of Freiburg, Germany.

- University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria.

- Transilvania University of Brasov, Romania.