Escaneig LiDAR plantació de pràctiques

Una de les línies del Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió – GRAP (www.grap.udl.cat) consisteix en caracteritzar la vegetació dels cultius per a extreure’n informació que faciliti el seu maneig agronòmic en el marc de l’Agricultura de Precisió. Per a fer-ho, el GRAP disposa d’un sistema d’escaneig basat en sensors LiDAR. LiDAR és l’acrònim de Light Detection and Ranging i és un principi de funcionament que permet detectar objectes i mesurar distàncies mitjançant llum làser. L’escàner utilitzat és la motxilla bMS3D de la casa Viametris que permet obtenir unes 300.000 mesures de distància per segon en totes les direccions fins a una distància de 100 m. Totes aquestes mesures es processen i es posen en un espai tridimensional amb un sistema de referència amb les seves coordenades absolutes. El resultat és un núvol de punts 3D de l’escena escanejada amb una resolució i una exactitud molt elevades. Circulant amb un vehicle elèctric per la nova parcel·la multivarietal de pràctiques de fructicultura de l’ETSEA es va obtenir el núvol de punts que es mostra al vídeo i que correspon a l’instant zero de la plantació. Quan es facin escanejos en dates posteriors amb el mateix sistema es podrà analitzar el creixement dels diferents individus d’espècies de kiwi, festucs, albercoquers, presseguers, ametllers, cirerers i pomers que es van plantar a la primavera de 2021.