Experiències dels nostres alumnes de màster

Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària

Màster en Enginyeria de Forests

Màster en Protecció Integrada de Cultius

Màster en Enginyeria Agronòmica (Interuniversitari)

Màster en Gestió de Sòls i Aigües

Màster en Sanitat i Producció Porcina (Interuniversitari)