Màster en Enginyeria de Forests

El Màster en Enginyeria de Forests té com a objectiu formar tècnics en aquest sector, i habilitals per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Forests. A més ofereix als estudiants una formació en els àmbits de gestió, disseny e innovació del medi rural forestal.

El Màster en Enginyeria de Forests forma professionals capacitats per a la gestió, el disseny i la innovació del mitjà rural forestal.

Amb caràcter preferent s’especialitzen en la gestió dels recursos naturals renovables i, per tant, en el disseny i execució d’activitats dirigides a la seva ordenació, aprofitament, transformació industrial, defensa, conservació i restauració.

El Màster en Enginyeria de Forests té com a objectiu formar tècnics en aquest sector, i habilitals per a l’exercici de la professió d’Enginyer de Forests. A més ofereix als estudiants una formació en els àmbits de gestió, disseny e innovació del medi rural forestal.

Els titulats en el màster en enginyeria de forests tenen una àmplia varietat de sortides professionals. Entre elles cal destacar els següents sectors:

  • Director de producció i de control de qualitat en indústries o en empreses forestals.
  • Responsable per a la realització i execució d‘estudis i projectes de planificació i gestió dels recursos forestals.
  • Responsable tècnic d’empreses de serveis forestals.
  • Tècnic superior d’administracions públiques agràries.
  • Especialista en investigació i desenvolupament en empreses o organismes públics