Molt bona satisfacció dels graduats amb els estudis cursats a l’ETSEAFiV

Descarregar Pdf
Gràfic satis ETSEAFiV 2021_22
Gràfic resultats enquesta satisfacció titulats

El Consell de Direcció de la UdL ha presentat l’INFORME FORMACIÓ UdL 2023. En un dels gràfics presents a l’INFORME (vegeu el gràfic més avall) l’ETS d'ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I FORESTAL I DE VETERINÀRIA assoleix un molt bon resultat en l’enquesta de satisfacció dels estudiants que es varen graduar al curs 2021-22 (segons dades extretes de l’enquesta que realitza l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya, AQU):

 

  • el 96,4% dels alumnes de l’ETSEAFiV que varen participar en l’enquesta responen “estar el màxim d’acord/molt d’acord/d’acord” a la frase: “Estic satisfet/a amb la titulació”

 

És un resultat que valoritza de manera rellevant la docència que s’imparteix a l’Escola, i que és degut bàsicament al compromís, dedicació i bones praxis docents que aplica el professorat del centre així com a les activitats docents de teoria i pràctiques que s’apliquen per reforçar l’aprenentatge en les diverses titulacions de Grau que s’hi imparteixen.