Plan de estudios de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Guies docents de cada assignatura, només en la versió en castellà

Quart Curs
Primer Quadrimestre   Segon Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
Complements   Troncals / Obligatòries
6 Anàlisi química   5 Higiene dels aliments
6 Bioquímica   2 Història i antropologia de l'alimentació
6 Enginyeria química   3 Indústria alimentària i el medi ambient (O)
6 Físic química   5,5 Indústries alimentàries
4 Fisiologia     4 Normalització i legislació alimentàries
6 Matemàtica   6 Nutrició aplicada (R)
6 Microbiologia   6 Operacions bàsiques
4 Química inorgànica   3 Parasitologia dels aliments
6 Química orgànica   7,5 Productes alimentosos (R)
Troncals / Obligatòries      
5 Economia i gestió en l'empresa alimentària      
6 Fonaments de nutrició      
4,5 Microbiologia dels aliments      
5,5 Processos en la indústria alimentària      
2,5 Producció de matèries primeres d'origen animal      
5,5 Producció de matèries primeres d'origen vegetal      
7 Química i bioquímica dels aliments      
4 Toxicologia dels aliments      
         
         
Cinquè Curs
Tercer Quadrimestre   Quart Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
Troncals / Obligatòries  
7,5 A nàlisi i control de qualitat dels aliments      
3 Fonaments de projectes      
2 Psicologia i comunicació      
3 Salut pública      
         
         
Assignatures optatives  
Primer Quadrimestre   Segon Quadrimestre
Crèdits Assignatura   Crèdits Assignatura
4,5 Additius i tòxics en aliments   3 Anàlisi de reactors
6 Anàlisi instrumental avançada   6 Càlcul numèric
4,5 Atmosferes modificades en conservació d'aliments (B)   6 Enologia
4,5 Bioquímica de la nutrició vegetal   4,5 Fisiologia de la postcollita
3 Biotecnologia agroalimentària   3 Indústria formatgera
6 Contaminació ambiental   4,5 Indústria de la carn
4,5 Envasat d'aliments   4,5 Instrumentació   industrial
6 Fisiologia vegetal   6 Mètodes avançats d'anàlisi i interpretació de dades
6 Fonaments de biotecnologia (B)   6 Quimiometria
6 Indústria de conservació   4,5 Tècniques de l'avaluació sensorial
6 Indústria de la llet i derivats   4,5 Tecnologia de la postcollita
3 Indústria d'olis i greixos      
3 Indústria de sucs de fruita i derivats      
6 Microbiologia de les fermentacions industrials      
3 Toxicologia i seguretat dels aliments      
         
         
Crèdits     %   Nota:
94,5 Crèdits troncals / obligatoris   63,00%   O: Assignatures obligatòries
40,5 Crèdits optatius   27,00%   R: Assignatures amb corequisits
15 Crèdits de lliure elecció   10%   B: Assig. que s'ofereixen cada 2 anys
150 Crèdits totals       *: Assig. que no s'ofereixen
  21 Assignatures troncals / obligatòries