Exposició d'un tractor antic

Tractor JOHN DEERE 1035 EV cedit per l’empresa VICENS MAQUINÀRIA AGRÍCOLA amb motiu del 50è aniversari de l’ETSEAFiV

El tractor agrícola, màxim exponent de la mecanització agrària, ha contribuït a una de les revolucions agràries més importants. La transició de la tracció animal a la tracció mecànica en les tasques del camp, iniciada a finals del segle XIX, va comportar un increment exponencial de la productivitat agrària. La tecnificació associada a la mecanització, el disseny d’arreus de tot tipus i la tecnologia que, poc a poc, s’hi ha anat embarcant, han fet dels tractors un motor de desenvolupament i un equip imprescindible en qualsevol explotació agrícola. En el marc de la celebració del 50è aniversari de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal, i de Veterinària (ETSEAFiV), s’ha considerat oportú retre un homenatge a un dels elements que ha facilitat el desenvolupament agrari de les terres de Lleida i que ja era objecte d’estudi als primers plans d’estudis de l’escola amb l’assignatura Motors i Màquines Agrícoles (Figura 1).

 

 Figura 1. Tractor JD 1035 EV instal·lat a l’ETSEAFiV en motiu del 50è aniversari de l’escola.

 

La materialització d’aquesta idea no hagués estat possible sense la participació de l’empresa Vicens Maquinària Agrícola, S.A., una empresa d’origen familiar amb seu a Fondarella que aquest any 2023 celebra el seu 40 aniversari. La seva activitat està centrada en la venda i reparació de maquinària agrícola i en el transcurs de la seva història ha anat creixent de manera significativa fins arribar a comptar amb set centres propis de treball i 114 persones amb dedicació plena entre les quals hi ha professionals formats a l’ETSEAFiV, com Francesc Baldomà, actualment Gerent de l’empresa, el Jordi Mallol, Cap de Vendes, la Mònica Sans com a Cap de Postvenda i el Jordi Melgosa recentment nombrat Especialista en Agricultura de Precisió.

Vicens Maquinària Agrícola atén les necessitats en mecanització de les explotacions agràries de Catalunya amb el repte de donar la millor atenció i servei a les més de 800.000 ha de superfície agrícola existents al  territori, on la gran diversitat de cultius requereixen una alta especialització en front a la gran variabilitat que això representa. Des dels seus inicis, es va establir contracte de distribució amb John Deere Ibérica, S.A., filial espanyola de la multinacional nord americana Deere & Company, amb una posició capdavantera en la fabricació de maquinària agrícola, forestal, d’espais verds i industrial. Amb el temps, s’ha anat completant la família de productes comercialitzats amb altres fabricants també capdavanters en la mecanització agrària. Amb una organització orientada al client, i en especial, a entendre les seves necessitats, Vicens Maquinària Agrícola ha contribuït al desenvolupament de l’agricultura a bona part del país.

Des d’aquí volem manifestar l’agraïment de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal, i de Veterinària per la predisposició de Vicens Maquinària Agrícola S. A. des del primer moment, pel seu entusiasme en entomar el repte i per totes les facilitats que ha posat per a fer possible aquest projecte. Per tot això, moltes gràcies.

 

Justificació de la tria del tractor John Deere 1035 EV

El John Deere 1035 EV és un tractor que va ser àmpliament utilitzat en explotacions agrícoles lleidatanes per les seves reduïdes dimensions. Tot i que va ser un model dissenyat per a explotacions vitivinícoles, les seves mides i la seva maniobrabilitat van fer que també fos molt utilitzat en explotacions fructícoles. A la resolució 22771 del BOE núm. 265 de 5 de novembre de 1975, es va aprovar la seva potència d’inscripció, que es va establir en 48 CV. El tractor es va fabricar a Espanya entre el 1977 i el 1979 i, concretament, el model exhibit a l’ETSEAFiV es va matricular l’any 1978.

Degut al seu caràcter fruiter i vinyater, que representa la fructicultura lleidatana, i degut a que la seva edat és similar a la de l’escola, pensem que el tractor JD 1035 EV és el model ideal per a representar tots els tractors que han contribuït al desenvolupament agrícola de les terres lleidatanes.

A més a més, el mateix model de tractor ja havia treballat les finques experimentals de l’escola entre finals dels anys 70 i principis dels 80, com es pot apreciar en una imatge d’arxiu de l’ETSEAFiV (Figura 2).

 

Figura 2. Visita del rector de la UPC, Gabriel Ferraté, al l’Escola el 1982 per a celebrar el 10è aniversari de la creació de l’escola.
En primer pla s’observa el mateix model de tractor que l’exhibit a l’ETSEAFiV.

 

Fitxa tècnica del tractor exhibit

La fitxa tècnica original del tractor exhibit a l’ETSEAFIV es mostra a la Figura 3.

Figura 3. Fitxa tècnica original del tractor John Deere 1035 EV exhibit a l’ETSEAFiV.

 

Curiositats històriques del tractor a Lleida

El 1921 es va fer un concurs de tractors i una exposició de maquinària agrícola a Lleida organitzat per la Mancomunitat de Catalunya (Figura 4). L’exposició de maquinària agrícola es va fer als Camps Elisis del dia 1 d’abril al dia 10 d’abril de 1921 (Figura 5). El concurs de tractors, el primer a Catalunya, es va fer del dia 2 d’abril al dia 7 d’abril de 1921 a la finca de Raimat, cedida per Manuel Raventós. Va ser un dels primers concursos de tractors que es feien a Espanya i tots els tractors van ser d’importació. Un dels requisits del concurs era que cap d’ells podia passar de 20 CV.

 

Figura 4. Cartell de l’Exposició de maquinària agrícola i del Concurs de tractors celebrat a Lleida l’abril de 1921
organitzat per la Mancomunitat de Catalunya (Font: Arxiu Nacional de Catalunya).

 

 

 

Figura 5. Fotografia de l’entrada als Camps Elisis de Lleida on es va celebrar l’Exposició de Maquinària Agrícola de l’1 al 10 d’abril de 1921 (Font: Agricultura, Revista agrícola catalana, núm 10, de 20 de maig de 1921).

 

Des de bon començament, els agricultors de les terres de Lleida van entendre que la mecanització agrària seria imprescindible per a incrementar les produccions agrícoles. En el primer cens de maquinària oficial, de l’any 1932, Lleida ja tenia més del 5 % dels tractors que treballaven a Espanya (Taula 1). L’any 1962 a Lleida hi havia el 7,5 % dels tractors de tot España quan la població de la província era de 334.878 habitants i representava només l’1,1 % de la població d’Espanya en aquell moment.

 

Taula 1. Nombre de tractors censats a la província de Lleida i a Espanya els anys 1932, 1948, 1955 i 1962. Entre parèntesi, el percentatge de tractors lleidatans. Font: E. Clar. 2009. Investigaciones de historia económica.

 

Núm. tractors

 

1932

1948

1955

1962

Lleida

207 (5,1 %)
(+8 locomòbils*)

474 (6,4 %)

1.632 (5,9 %)

6.148 (7,5 %)

Espanya

4.084

7.358

27.658

82.246

*Màquina de vapor semblant a una locomotora de tren dissenyada per circular sense necessitat de via fèrria.

 

També es pot observar als anuaris estadístics que la superfície agrícola dedicada a la fructicultura anava augmentant ràpidament a la província de Lleida. L’any 1962 ja hi havia plantades 560 hectàrees de perers, molta més superfície que la majoria d’altres zones actualment productores de fruita (Taula 2). Aquest fet justifica la gran proliferació d’equips adaptats a la fructicultura, com el tractor instal·lat a l’ETSEAFIV. A la Taula 3, es pot observar que la majoria dels tractors censats l’any 1962 eren de dos eixos i amb potències entre 27 CV i 56 CV, potències habituals en tractors fruiters en aquells temps.

 

Taula 2. Superfície i producció de pera l’any 1962 per províncies. Font: anuario estadístico 1962
(Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística).

 

 

 

Taula 3. Nombre de tractors censats a la província de Lleida el 1962. Font: censo agrario de 1962 per a la província de Lleida (Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística).

 

 

 

Trobareu més informació sobre el Concurs de tractors i l’Exposició de Maquinària Agrícola de Lleida d’abril de 1921 als següents enllaços:

 

 

 

Grup Docent de Mecanització Agrària de l’ETSEAFiV

Àlex Escolà Agustí
Jaume Arnó Satorra
Jordi Llorens Calveras