Òrgans de Govern

 

Director


 

Jordi Graell i SarleDirector Jordi Graell i Sarlé
etseafiv.direccio@udl.cat
973 70 25 01

 

Caps d'estudis


 

Jaume Arnó SatorraCap d'Estudis de Qualitat i Coordinació Jaume Arnó Satorra
etseafiv.decoordinacio@udl.cat
973 70 28 09

Cristina Fernández LópezCap d'Estudis de Gestió i Planificació Cristina Fernández López
etseafiv.direccioestudis@udl.cat
973 70 28 00

 

Sotsdirectors


 

Romi Pena i SubiràSotsdirectora de Relacions Internacionals Romi Pena i Subirà
etseafiv.international@udl.cat
973 70 25 14

Gemma OmsSotsdirectora de Divulgació i Transferència Gemma Oms Oliu
etseafiv.divulgacio@udl.cat
973 70 26 71

Irina García IspiertoSotsdirectora de Veterinària / Ciència i Producció Animal Irina Garcia Ispierto
etseafiv.veterinaria@udl.cat
973 70 64 54

 

Secretari acadèmic


 

Jose Antonio MartínezSecretari Acadèmic Jose Antonio Martinez Casasnovas
etseafiv.sacademica@udl.cat
973 70 25 14


Secretària de Direcció:

Montse Gómez
Despatx: 1a planta, edifici de direcció (palauet)
etseafiv.secretariadireccio@udl.cat
Telf: +34 973 70 2501

Horari d'atenció al públic:

 - Matí: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
 - Tarda: els dimarts de 15.00 a 17 hores.

No es farà atenció al públic per la tarda des de l'1 de juny fins al 15 de setembre, ni en els períodes no lectius de Setmana Santa i Nadal.

Gestora de la qualitat i suport a la direcció:

Esther Serra Barberà
Despatx: 1a planta, edifici de direcció (palauet)
qualitat.etseafiv@udl.cat
973 70 2503

Suport a càrrecs acadèmics:

M. Teresa López Gistau
Despatx: 1a planta, edifici de direcció (palauet)
etseafiv.international@udl.cat
973 70 2514

 

Coordinadors de Grau
Grau en Biotecnologia Gemma Villorbina Noguera etseafiv.coordgbiotec@udl.cat
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments Isabel Odriozola Serrano etseafiv.coordgcta@udl.cat
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària Alvaro Fernandez Serrano etseafiv.coordgeaa@udl.cat
Grau en Enginyeria Forestal Jonas Oliva Palau etseafiv.coordgefcn@udl.cat
Doble Grau en Veterinaria i Ciència i Producció Animal Irene Lopez Helguera etseafiv.coordgvetcpa@udl.cat
Doble Grau en Enginyeria Forestal i Conservació de la Natura Jonas Oliva Palau etseafiv.coordgefcn@udl.cat

 

Coordinadors de Màsters
Màster en Enginyeria Agronòmica M. Rosa Teira Esmatges etseafiv.coordmenag@udl.cat
Màster en Gestió de Sòls i Aigües Ramon J. Batalla Villanueva etseafiv.coordmagsa@udl.cat
Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària Pedro Élez Martínez etseafiv.coordmgiia@udl.cat
Màster en Millora Genètica Vegetal Ignacio Romagosa Clariana ignacio.romagosa@udl.cat
Màster en Protecció Integrada de Cultius Xavier Pons Domènech etseafiv.coordmpic@udl.cat
Màster en Sanitat i Producció Porcina Esther García Hernandez etseafiv.coordmsapropor@udl.cat
Màster en Enginyeria de Forest Aitor Ameztegui Gonzalez etseafiv.coordmef@udl.cat
Spatial and Ecological Modelling in European Forestry Erasmus mundus Cristina Vega García etseafiv.coordmseef@udl.cat
MEDFOR Sergio de Miguel Magaña etseafiv.coordmedfor@udl.cat
Màster en Fructicultura Sotsd. de Coordinació i Qualitat etseafiv.decoordinacio@udl.cat
Màster Incendis Forestals Domingo Molina Terrén etseafiv.coordmfuego@udl.cat

 

Equip directiu Resta PDI
Graell Sarlé, Jordi Alegre Vilas, Isabel
Fernández López, Cristina  Ameztegui Gonzales, Aitor
Balcells Terés, Joaquim Lodeiro Fernandez, Pablo Manuel
Arnó Satorra, Jaume Macià Puig, Alba
Martínez Casasnovas, José Antonio Martín Alonso, M. José
  Molino Gahete, Francisco
 PDI amb vinculació Permanent Plaza Bonilla, Daniel
Alvarez Rodríguez, Javier Polls Fabregat, Mireia
Babot Gaspà, Daniel Royo Esnal, Aritz
Bailo Ballarín, Esteban Antonio Rubio Pigué, Laura
Balcells Fluvià, Mercè Slafer Lago, Gustavo Ariel
Ballesta Remy, Astrid Teixidó Orries, Irene
Batalla Villanueva, Ramon J  
Bonet Lledós, José Antonio Estudiantat
Cantero Martínez, Carlos Alameda Ripoll, Gemma
Chocarro Gomez, Cristina Alfonso Niubó, Maria
Coll Mir, Lluís Bisart Baltasar, Anna
Comas Rodriguez, Carlos Bravo Prieto, Jordi
Costa Tura, Joan Camarasa Tamargo, Josep M
Eizaguirre Altuna, Matilde Carbonell Urrutia, Mireia
Elez Martínez, Pedro Diaz Vazquez, Josep M
Escolà Agustí, Alexandre Drago Xuclà, Adriana
Estany Illa, Joan Drissi Autet, Jacint
Fernandez Serrano, Alvaro Ferrer Luengo, Sofía
Fons Solé, Estanislau Font Farré, Marina
Galceran Nogués, Josep Fullola Roca, Imanol
García Ispierto, Irina Gomez Ortega, Mar
Gemeno Marín, César González Castillo, Lucía Raquel
Iglesias Rodriguez, M. Carmen Martínez Malingré, Tristan
Juárez Rubio, María Isabel Mateu Bou, Mia
Lampurlanés Castel, Jorge Maura Puig, Víctor
Lara Ayala, Isabel Mercader Vázquez, Alejandro
Marín Sillué, Sonia Olmedo Sarra, Ferran
Martin Closas, Lluís Perdices Oset, Paula
Moralejo Vidal, Maria de los Angeles Pijoan Manresa, Maria Pau
Muñoz Odina, M. Pilar Pons Magallón, Adrià
Odriozola Serrano, Isabel Quinquillà Segarra, Anna Anping
Oms Oliu, Gemma Riera Folch, Elisabet
Pemán Garcia, Jesús Tomás Pedraza, Jacobo
Perez García, Pedro Jesús Usón Moltó, Carmen
Piqué Ferré, M. Teresa Verdú Fernández, Sara Maria
Puigdomènech Franquesa, Lluís  Veselinova Peneva, Vanesa
Rey Castro, Carlos  
Romero Fabregat, M. Paz PTGAS
Savin Parisier, Roxana Andújar Moreno, Manel
Serrano Endolz, Luís Antúnez Pujol. Montserrat
Sin Casas, Esther Saturnina Benseny Garcia, Lídia
Soliva Fortuny, Robert Carles Cervelló Pujades, Sandra
Teira Esmatges, M Rosa Juárez Escario, Alejandro
Vericat Querol, Damian Llop Masip, Núria
Villalba Mata, Daniel Moix Cosí, Emília
Villorbina Noguera, Gemma Ñaco Parisi, Anna Maria
Voltas Velasco, Jordi Rius Tormo, Josep

 

 Equip directiu

 • Director:  Jordi Graell Sarlé
 • Cap d'estudis - qualitat: Jaume Arnó Satorra
 • Cap d'estudis - gestió: Cristina Fernández López
 • Sotsdirectora de veterinària: Irina Garcia Ispierto
 • Secretari acadèmic:  José Antonio Martínez Casasnovas

Professorat funcionari     

 • Lluís Martín Closas (DCEFA)
 • Jorge Lampurlanés Castel (DCEFA)
 • César Gemeno Martín (DCEFA)
 • Josep Galceran Nogues (DQFAS)
 • M Rosa Poch Claret (DQFAS)
 • Robert Soliva Fortuny (DTECAL)
 • Daniel Villalba Mata (DCA)
 • Maribel Juárez Rubio (Economia i Empresa)

 Resta de personal acadèmic

 • M José Martín Alonso (DCA)
 • Mireia Polls Fabregat (DQFAS)
 • Francisco Molino Gahete (DTECAL)

 Estudiantat

 • Jacint Drissi Autet

 PTGAS

 • Lidia Benseny
 • Alejandro Juarez

 

 

 

 

 

 Professorat

 •  Fernández Lopez, M. Cristina (Cap d'estudis)
 •  Arnó Satorra, Jaume (Cap d'estudis)
 •  López Helguera, Irene (Coordinadora DG Vet-CPA)
 •  Oliva Palau, Jonas (Coordinador GEF i GEF-CN)
 •  Villorbina Noguera, Gemma (Coordinadora GBiotec)
 •  Fernández Serrano, Álvaro (Coordinador GEAA)
 •  Odriozola Serrano, Isabel (Coordinadora GCTA)
 •  Teira Esmatges, M Rosa (Coordinador Màster MENAG)
 •  Ameztegui Gonzalez, Aitor (Coordinador Màster MEF)
 •  Batalla Villanueva, Ramon J. (Coordinador Màster MAGSA)
 •  Élez Martínez, Pedro (Coordinador Màster GIAA)
 •  Molina Terrén, Domingo (Coordinador Màster FUEGO)
 •  De Miguel Magaña, Sergio (Coordinador Màster MEDFOR)
 •  Vega García, Cristina (Coordinadora Màster MEMEUROP)
 •  García Hernández, Esther (Coordinadora Màster SAPROPOR)
 •  Pons Domenech, Xavier (Coordinador Màster PIC) 

 

Estudiantat 

 • Díaz Vázquez, Josep Maria
 • Drissi Autet, Jacint
 • Ferrer Luengo, Sofia
 • Font Farré, Marina
 • González Castillo, Lucia
 • Mateu Bou, Mia
 • Maura Puig, Victor
 • Mercader Vázquez, Àlex
 • Olmedo Sarrà, Ferran
 • Pijoan Manresa, Maria Pau
 • Quinquillà Segarra, Anna
 • Riera Folch, Elisabet
 • Tomás Pedraza, Jacobo
 • Usón Moltó, Carmen
 • Verdú Fernández, Maria Sara
 • Vilalta Jiménez, Dani

 

 PTGAS

 •  Moix Cosi, Emília Cap de Negociat Acadèmicodocent

Comissió de Qualitat de Centre

Jordi Graell i Sarlé (Director de  l'ETSEA)

Jaume Arnó Satorra (Cap d'estudis de Qualitat i Coordinació)

Cristina Fernández López (Cap d'estudis de Gestió i Planificació)

 

Coordinadors/es Grau

Gemma Villorbina Noguera

Isabel Odriozola Serrano

Álvaro Fernández Serrano

Jonas Oliva Palau

Irene López Helguera

 

Coordinadors/es Màster

M Rosa Teira Esmatges

Ramon J. Batalla Villanueva

Pedro Élez Martínez

Xavier Pons Domènech

Esther García Hernández

Aitor Ameztegui Gonzalez

Domingo Molina Terren

Cristina Vega García

Sergio de Miguel Magaña

 

Emília Moix Cosi (Cap del Negociat Academicodocent)

Pau Lladanosa Alcobé (Estudiant de DTVET-CPA)

Marc Capdevila Sancerni (Estudiant MENAG)

Esther Serra Barberà (Gestora de Qualitat del centre)