50è Aniversari de l'ETSEA

1972-2022

Logo-ETSEA-50-color

 

Us invitem a celebrar junts els 50 anys de l’ETSEA!

CURS 2022-23                   

Celebrarem el nostre 50è aniversari al llarg del curs 2022-23, des de  setembre de 2022 fins a desembre de 2023.

Us invitem a celebrar-ho junts entre tothom que forma part de la comunitat de l’Escola: PDI, PAS, estudiants i ex-alumnes, i de manera oberta i compartida amb les administracions, entitats, empreses i societat.

 

Protecció de la imatge

Foto director

 

Presentació

 

L’ETSEA fa 50 anys l’any 2022. Va ser al novembre de 1972 quan començaren les classes del primer curs d’Enginyeria Tècnica Agrícola a l’edifici de la Granja-Escola que la Diputació de Lleida tenia a la finca de la carretera d’Osca. La creació de l’Escola s’havia publicat en un decret de l’any 1968.

Aquelles primeres passes varen donar lloc al llarg dels anys a l’actual ETSEA, una escola que s’ha consolidat com un centre referent dels estudis universitaris i de la recerca en l’àmbit agroalimentari-forestal a Catalunya i Espanya.

La història de l’Escola ha estat escrita al llarg del temps per les diferents persones que han format part de la seva comunitat: professorat, estudiantat i personal d’administració i serveis.  És la història del conjunt d’activitats realitzades per totes les persones que són al nostre centre i les que hi han passat al llarg dels anys.

Podem sentir orgull de pertànyer a una Escola on hem treballat colze a colze al llarg d'aquests anys, adaptant-nos als diferents escenaris amb què ens hem anat trobant: necessitats de nous espais i infraestructures, noves titulacions, incorporació de nou professorat, posta en marxa de noves línies i grups d’investigació, canvis de plans d’estudis, integració de les tecnologies digitals en la docència, implantació de sistemes de qualitat, titulacions internacionals, incorporació de docència virtual durant la pandèmia COVID,....

Cal assenyalar que som un centre amb una dedicació intensa en recerca, cosa que ha derivat en els llocs rellevants que la Universitat de Lleida ocupa en prestigiosos rànkings de producció científica (com el Shanghai Ranking- Global Ranking of Academic Subjects).

Som una Escola implicada amb les empreses, entitats i administracions del territori, amb vocació de contribuir al benestar i desenvolupament de les persones. Tenim l’orgull d’haver format part del progrés que han experimentat els sectors agrari, alimentari i forestal durant els darrers 50 anys.

La nostra activitat al voltant de l’enginyeria i la ciència aplicades a la millora de l’agricultura, forests, alimentació, biotecnologia i veterinària, així com l’activitat professional dels nostres titulats i les nostres titulades, han estat un element clau per a aquest progrés. Ho hem fet des de la responsabilitat que, com a centre públic, sentim envers la societat a la qual ens devem.

Per tot això, volem celebrar el nostre mig segle d'història amb diverses activitats al llarg del curs 2022-23, comptant amb la participació de tothom pertanyent a la “família ETSEA”. Volem compartir també aquesta celebració invitant a qualsevol persona i entitat que ha estat d’alguna manera relacionada amb l’ETSEA al llarg dels anys.

Com a primer pas, hem creat aquest espai web del 50è aniversari, on volem recollir les vostres propostes per al programa d’activitats acadèmiques, científiques, culturals i socials, així com aquells testimonis gràfics i escrits que ens vulgueu fer arribar al voltant de la vostra experiència viscuda a l’ETSEA.

Enhorabona a tots i totes per aquest aniversari!

Jordi Graell Sarlé

Director

COMITÈ D’HONOR 50è ANIVERSARI DE L’ETSEA

 

 

Presidència

Hble. Sr. Pere Aragonés Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

 

Vicepresidències

Mgfc. Sr. Jaume Puy i Llorens, rector de la Universitat de Lleida

Hble. Sra. Teresa Jordà i Roura,  consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Hble. Sra. Gemma Geis i Carreras, consellera  de Recerca i Universitats

Sr. Luis Planas Puchades, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

 

Membres

Il·lm. Sr. Joan Talarn Gilabert, president de la Diputació de Lleida

Il·lm. Sr. Miquel Pueyo i París, alcalde de Lleida

Sr. Bernat Solé i Barril, delegat del Govern de la Generalitat a Lleida

Sr. José Crespin Gómez, subdelegat del Govern d’Espanya a Lleida

Sr. Delfí Robinat i Català, president del Consell Social de la Universitat de Lleida

Sr. Josep Dadon Paz, President de la Demarcació de Lleida del Col·legi de Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

Dra. Conxita Villar, Degana del Col·legi d'Enginyeris Agrònoms de Catalunya

Sra, Carmen López Burillo, Degana del Col·legi de Veterinaris de Lleida

Sra. Cristina Montserra Rodríguez, Degana del Col·legi de l'Enginyeria de Forests de Catalunya

Dr. Javier Barragán Fernández, director EUETA (1976-78)

Dr. Juan Antonio Martín Sánchez, director ETSEA (1978-84)

Dr. Jaume Porta Casanellas, director ETSEA (1984-87) i rector Universitat de Lleida (1993-2003)

Dr. Ramon Albajes Garcia, director ETSEA (1987-90)

Dr. Francisco Juárez Rubio, director ETSEA (1990-98)

Dr. Ignacio Romagosa Clariana, director ETSEA (1998-2001) i actual Director Centre Agrotecnio

Dr. Antonio Michelena Bárcena, director ETSEA (2001-2007)

Dr. Jaume LLoveras Vilamanyà, director ETSEA (2007-2010)

Dra. M. Rosa Teira Esmatges, directora ETSEA (2010-2013)

Dr. Narciso Pastor Sáenz, director ETSEA (2013-2019)

Dr. Jordi Graell Sarlé, actual director ETSEA

Activitats que es desenvoluparan durant 2022 i 2023

ANY 2022

 

11 de juny

Reunió a l’ETSEA del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya-Delegació de Lleida (celebració de Sant Isidre)

27 de juny - 1 de juliol   

Celebració a Lleida del 8º Congreso Forestal Español

26 de setembre - 13h

Acte Inaugural de l'Exposició de Fotografies guanyadores dels Concursos de Fotografia del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

28 de setembre

Acte de lliurament del Premi Alfons de Borja a Dr. Marc Palahí

Setembre

Exposició a l’ETSEA del “Cinquantenari del Premi del Llibre Agrari”, realitzada per Fira de Lleida i col·legis professionals

19 - 23 de setembre

Celebració a Lleida del International Symposium Ecology of Aphidophaga

26 - 29 de setembre

Celebració a Lleida del V Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos

18 de novembre

Acte d’Inauguració del 50è aniversari i de l’Exposició “50 ANYS D’HISTÒRIA DE L’ETSEA”

ANY 2023

 

Gener

Convocatòria del Concurs de Fotografia ”50 ANYS DE L’ETSEA”

Convocatoria del Concurso de Fotografía ”50 AÑOS DE LA ETSEA”

Febrer

Acte a l’ETSEA de plantació d’un arbre en commemoració del 50è aniversari

Abril

Reunió a Lleida de la CONFERENCIA DE CENTROS UNIVERSITARIOS DE INGENIERÍAS AGROALIMENTARIAS Y FORESTALES DE ESPAÑA

Abril

Acte d’Inauguració de la biblioguia “LLIBRES ESCRITS PER PROFESSORAT DE L’ETSEA” elaborada per la Biblioteca de l’ETSEA

27 d'abril

18ns Premis Vaca d'Or

27 d'abril

I Forum Internacional INTERPRUNUS

SISTEMAS DE CONDUCCION Y PODA EN FRUTALES  DE HUESO PARA UNA PRODUCCIÓN EFICIENTE

4 de maig

Celebració especial de la Festa de l’Escola (Agrònom de Ferro)

6 de maig

Jornada de retrobament d'exalumnes a l'ETSEA

Jornada de reencuentro de exalumnos en la ETSEA

8 i 9 de maig

FIFTH SYMPOSIUM ON CEREAL PHYSIOLOGY AND BREEDING (SEFIMECV)

13 de juny

Celebració a l'ETSEAFIV de la Jornada sobre Agricultura i Aigua

14 de juny

Acte a la UdL de Nomenament doctor honoris causa del Dr. Elias Fereres

14 de juny

Visita guiada a la Unitat Quirúrgica Docent de Veterinària i xerrada de Carles Morales sobre neurologia

17 de juny

Celebració a l'ETSEAFIV de la Junta del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

14 de novembre

Taula rodona: Reptes de Futur i Experiències Professionals en l'Enginyeria Agronòmic i Forestal. 50 anys de l'Escola d'Agrònoms de Lleida.

21 de desembre

12h Foto col·lectiva del tot el PDI i PTGAS de l'Escola

12.30h Inauguració d'un monument al tractor

ANY 2024

 
 

25 de gener

10.45h Cloenda oficial del 50è aniversari de l'ETSEA (amb la visita del Conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya) Sala d'Actes Edifici A

 

Multimèdia

IMATGES

VÍDEOS

ALTRES

Història

 

Cronologia històrica de l’ETSEA

Fins l’any 1980 (inicis de l’Escola)

1968

En el Decret de 4 d’abril es preveia la creació de la “Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola” en Lleida, i en el Decret de 27 de juliol s’especificava la creació a Lleida de la “especialidad de Ingeniería Agronómica”, integrades en el “Instituto Politécnico de Barcelona”.

1971

La Junta de Govern de la recent creada Universitat Politècnica de Barcelona (UPB) va expressar en la sessió del 7 de setembre la voluntat de posar en funcionament una Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms a Lleida.

1972

En l’Ordre Ministerial del 15 de març s’autoritzà la posada en marxa a Lleida de la “Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola” (EUITA), depenent de la UPB, essent rector Gabriel Ferraté Pascual.

El 20 de novembre s’iniciaren les classes d’Enginyeria Tècnica Agrícola, essent José Baquero de la Cruz el primer director de l’Escola. La Diputació de Lleida va posar a disposició un edifici de la seva Granja-Escola situada en una finca a la carretera d’Osca, a 3 km de Lleida. En aquest edifici s’hi habilitaren espais per una aula, dependències administratives i dos petits laboratoris per a pràctiques de Química i Biologia.

1973

La Diputació de Lleida cedeix altres espais per a ubicar-hi aules necessàries per poder impartir el segon i tercer curs d’Enginyeria Tècnica Agrícola.

1975

Primera promoció de titulats en Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitat: Explotacions Agropecuàries).

1976

Essent rector de la UPB Julià Fernández Ferrer es va autoritzar pel Ministerio de Educación la implantació a Lleida d’una “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos” (ETSIA), en la que els titulats en Enginyeria Tècnica Agrícola podien estudiar 3 cursos assolint el títol d’Enginyer Agrònom (segons uns ensenyaments en format cíclic).

Inici dels estudis d’Enginyer Agrònom (especialitat: Fitotècnia). Comencen les classes del Curs d’Adaptació per accedir a la titulació d’Enginyer Agrònom (segon cicle).

Va sortir elegit Javier Barragán Fernández com a director de la EUITA i Jaume Ros Mestres va ser nomenat com a director de la ETSIA.

Es remodela un antic edifici de la Granja-Escola de la Diputació que havia estat destinat a l’allotjament d’animals i material de granja, per a ampliar les instal·lacions docents dedicades a aules i laboratoris (de Genètica, Edafologia, Biologia, Anàlisi Química i pràctiques de Química).

1977

El dia 17 de maig es celebra la festivitat de l’Escola (amb motiu de Sant Isidre, patró de la pagesia) en la que es fa una misa campesina cantada pel grup musical “los de Palacagüina”.

1978

Juan Antonio Martin Sánchez va ser nomenat com a director únic de les dos escoles (EUITA i ETSIA) les quals passaren a funcionar amb un sol equip directiu, si bé que administrativament continuaren sent dos escoles diferents fins el 1991.

Es construeix un primer hivernacle al campus per a pràctiques docents.

1979

Es va titular la 1a. promoció d’Enginyers Agrònoms, la qual va esser apadrinada per la Sra. Antonieta Maçià, esposa de Josep Tarradellas, president de la Generalitat.

S’habilita un petit espai al segon pis de l’edifici principal com a biblioteca i sala d’estudi.

Comencen a impartir-se els primers cursos de doctorat, per tal de poder accedir al títol de Doctor.

1980

Inauguració d’un nou edifici que lliga els dos edificis històrics, per donar cabuda a nous despatxos i laboratoris (Edafologia, Entomologia, Fisiologia Vegetal, Biologia,...).

 

Fins l’any 2000 (creixement de l’Escola)

1981

Concessió de la primera beca predoctoral a l’Escola.

Les festes dels estudiants es fan molt populars, en especial les “agrocastanyades” al començament de curs.

1982

Celebració del 10è aniversari de l’Escola.

1983

Posta en marxa de noves especialitats en Enginyeria Tècnica Agrícola: Hortofructicultura i Jardineria, Mecanització i Construccions Rurals, i Indústries Agrícoles i Alimentàries; i en Enginyeria Agronòmica: Producció animal i Indústries Agràries.

1984

Jaume Porta Casanellas és elegit director de l’Escola.

S’ubica en el campus el Centre d’Investigació i Desenvolupament Agrari de Lleida (CIDALL), depenent de la Conselleria d’Agricultura (Generalitat de Catalunya), que s’estableix posteriorment com Centre UPC-IRTA, el qual al 1991 va esdevenir el Centre UdL-IRTA.

Es defensa la primera tesi doctoral a l’Escola.

1985

El dia 9 de maig es celebra a l’Escola la festa de Sant Isidre amb activitats culturals, festives i esportives, a més d’un concurs de paelles.

1986

El 6 de maig es va celebrar la primera competició entre estudiants denominada “Agrònom de Ferro”.

Investidura de dos doctors honoris causa per la UPC: Norman E. Borlaug, en reconeixement com a científic en millora genètica de plantes (Centro Internacional de Mejora del Maíz y el Trigo), qui havia estat premiat amb el Nobel de la Pau a l’any 1970; i Nicolas Fédoroff, com a científic en micromorfologia de sòls (Institut National Agronomique Paris-Grignon).

1987

Com a director de l’escola és elegit Ramon Albajes Garcia.

Posada en marxa dels programes de mobilitat d’estudiants en altres universitats (Erasmus).

Algunes classes s’han d’impartir en pavellons prefabricats donat l’elevat número d’estudiants matriculats a l’Escola.

1988

Ubicació al campus d’un Centre de Documentació Europea.

1989

Inici dels estudis d’Enginyeria Tècnica Forestal, amb dos especialitats: Explotacions Forestals i Indústries Forestals.

1990

Francisco Juárez Rubio és elegit com director del centre.

1991

Les escoles EUITA i ETSIA es fusionen per donar lloc a un únic centre “Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària” (ETSEA).

Construcció de l’edifici 1 (destinat a dependències docents i departamentals).

Creació de la Universitat de Lleida per la Llei 34 del 12 de desembre del Parlament de Catalunya, a la que l’ETSEA i el seu personal van ser-hi integrats.

1992

Posada en marxa dels estudis d’Enginyeria de Forests (segon cicle).

Inici dels estudis de la Llicenciatura en Ciència i Tecnologia d’Aliments (segon cicle).

Es celebra el 20è aniversari de l’Escola.

1993

Finalització de les obres de l’edifici 2 (destinat a aules, planta pilot de Tecnologia d’Aliments i dependències departamentals).

Primera promoció de titulats en Enginyeria Tècnica Forestal.

1994

Primera promoció de titulats en Enginyeria de Forests.

1995

Finalització de l’edifici 3 (destinat a aules, Biblioteca, Centre de Documentació Europea i dependències departamentals).

La Diputació de Lleida cedeix a la UdL l’edifici “Palauet” per ubicar-hi el Centre de Transferència de Tecnologia de la universitat. Posteriorment, en aquest edifici s’hi ubicaria la Direcció del centre.

Des de l’ETSEA s’impulsa i es col·labora en la creació del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a Solsona.

Es fan diverses actuacions per a la progressiva urbanització del campus.

Entren en funcionament els primers autobusos urbans per accedir des de la ciutat de Lleida a l’Escola.

1996

Trasllat de la Biblioteca i el Centre de Documentació Europea a la ubicació que ocupen actualment en l’edifici 3.

Construcció de l’edifici 4 (destinat a aules i dependències departamentals).

Primera promoció de titulats en Llicenciatura en Ciència i Tecnologia d’Aliments.

1997

El professor Jaume Porta Casanellas ingressa com a membre a l’Institut d’Estudis Catalans.

1998

Ignacio Romagosa Clariana és elegit director de l’Escola.

1999

Joan Oró i Florensa és investit doctor honoris causa per la UdL, en reconeixement de la seva trajectòria com a científic en Ciències Bioquímiques i Biofísiques a la Universitat de Houston.

1999

Ignacio Romagosa Clariana rep la Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic.

Creació del Centre d’Estudis Porcins a Torrelameu, el qual és impulsat per part de professorat del departament de Producció Animal de l’ETSEA.

 

Fins l’any 2022 (consolidació de l’Escola)

2002

És elegit director del centre Antonio Michelena Bárcena.

Ramón Albajes García és distingit amb la Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic.

2003

S’ubica en l’ETSEA una Xiloteca, creada a partir de fustes provinents de la col·lecció donada per la família de l’arquitecte Joan Bergós.

2004

L’ETSEA participa en un màster el qual és reconegut amb el segell de qualitat Erasmus Mundus (màster European Forestry).

Gabriel Ferraté i Pascual (UOC) i Teodore Tsiao (University of California) son investits doctors honoris causa per la UdL, en el marc de la commemoració del 150è aniversari de la creació de la titulació d’Enginyer Agrònom a Espanya.

2005

Finalitzen les obres d’ampliació de l’edifici 4, destinat a aules i dependències departamentals.

Inici dels estudis de la Llicenciatura en Biotecnologia.

L’ETSEA comença a treballar en l’adaptació de les titulacions a l'espai europeu d'ensenyament superior (pla Bolonya).

Es crea el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, constituït com un consorci entre la Universitat de Lleida i l’Ajuntament de Lleida, i en el que diversos grups de recerca de l’ETSEA col·laboren amb diverses entitats i empreses del Parc.

2006

Primera promoció de titulats del Màster en Sanitat i Producció Porcina.

2007

El col·lectiu de professorat de l’ETSEA és guardonat amb la distinció Vicens Vives d’Innovació i Qualitat Docent.

Jaume Lloveras Vilamanyà és elegit director de l’ETSEA.

2008

Construcció de l’edifici 5A destinat a allotjar serveis científic-tècnics de la UdL, així com la copisteria i la cafeteria-restaurant del campus.

Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent al professor Daniel Babot Gaspà i professorat del departament de Producció Animal.

La professora Olga Martin Belloso és mereixedora del Premi ICREA-Acadèmia a l’excel·lència investigadora.

Inici dels estudis del Grau en Ciència i Salut Animal.

Construcció de l’edifici 6 destinat a espais de recerca de la UdL.

Primeres promocions dels màsters: Recerca en Sistemes de Producció Agroalimentària, Recerca en Sistemes i Productes Forestals, Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Gestió Ambiental, Millora Genètica Vegetal, i Gestió de Sòls i Aigües.

2009

Primera promoció de titulats de la Llicenciatura en Biotecnologia i del Màster en Protecció Integrada de Cultius.

Inici dels estudis del Grau en Biotecnologia.

El departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal inicia la celebració anual de l’exposició artística PVCFPLASMA, impulsada pel professor Vicente Medina.

2010

Inici dels estudis dels Graus: Ciència i Tecnologia d’Aliments, Enginyeria Forestal i Enginyeria Agrària i Alimentària.

Mª Rosa Teira Esmatges és elegida directora de l’ETSEA.

2011

Nou edifici 5B destinat a dependències de diversos serveis i grups de recerca.

Primera promoció de titulats en el Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària.

Els programes de doctorat en els àmbits Agrari i Forestal aconsegueixen la Menció cap a l’Excel·lència del Ministerio de Educación.

2012

La UdL investeix doctor honoris causa a Jaume Miranda (director de l’Institut Cartogràfic de Catalunya), en el marc del 40è aniversari de l’ETSEA.

El professor Carlos Cantero Martínez rep la distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent.

L’ETSEA participa en un segon màster amb el segell de qualitat Erasmus Mundus concedit per la Unió Europea (màster Mediterranean Forestry and Natural Resources Management).

Primera promoció dels titulats en el Màster en Enginyeria Agronòmica.

Primera promoció dels titulats en el grau en Enginyeria Forestal i en el grau en Ciència i Salut Animal.

Celebració del 40è aniversari de l’Escola.

2013

És elegit director de l’ETSEA Narciso Pastor Sáez.

Primera promoció dels titulats en el Grau en Biotecnologia i en el Màster en Enginyeria de Forests.

Constitució del Centre de Recerca en Agrotecnologia (Agrotecnio), el qual és reconegut al 2016 com centre d’excel·lència CERCA per la Generalitat de Catalunya.

S’obre al públic l’Arborètum Dr. Pius Font i Quer, jardí botànic que va ser dissenyat per professors de l’ETSEA, des de la que es porta la direcció científica del mateix.

2014

La professora Carmina Nogareda Burch és nomenada membre de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya.

Primera promoció dels titulats en el Grau en Ciència i Tecnologia d’Aliments.

Primera promoció dels titulats en el Màster en Incendis Forestals i en el Màster Erasmus Mundus en Gestió Forestal i de Recursos Naturals al Mediterrani.

2015

Inici de la Doble Titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal.

2016

Creació de la càtedra Agrobank-Universitat de Lleida, dirigida pel professor Antonio J. Ramos Girona.

Ingrés de la professora Teresa Capell Capell a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

2017

Finalització de les obres de l’edifici 1B, destinat a Serveis Hospitalaris Veterinaris.

Rattan Lal, científic en sòls (State University of Ohio) és investit doctor “honoris causa” per la UdL.

Inici de la Doble Titulació: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura.

2018

Distinció amb la Medalla Narcís Monturiol a la professora Olga Martin Belloso.

Primera promoció del titulats en el Grau en Veterinària.

2019

Jordi Graell Sarlé és elegit director de l’ETSEA.

Creació de la càtedra Coterva-Universitat de Lleida, dirigida pel professor Jordi Recasens Guinjuan.

La professora Rosa Mª Poch Claret ingressa en l’Institut d’Estudis Catalans.

El professor Ignacio Romagosa Clariana és nomenat acadèmic de la Real Academia de Ingeniería de España.

Inauguració d’un nou edifici destinat a Unitat Quirúrgica Docent de Veterinària, el qual s’ubica a Torrelameu.

Primers titulats de la Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal.

Primers titulats del Màster Erasmus Mundus en Modelització Espacial i Ecològica en la Ciència Forestal Europea.

2020

La professora Teresa Capell Capell ingressa a l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya.

El 20 de març s’inicia el tancament domiciliari a causa de la pandèmia pel COVID-19. La docència a l’Escola esdevé no presencial, tant per les classes de teoria com les pràctiques i els exàmens. La mesura s’allargarà fins la finalització del curs. El següent curs (2020-21) es va portar a terme amb un augment progressiu de les activitats presencials combinant-se amb altres en format híbrid (presencial i telemàtic).

Primera promoció de titulats del Màster en Fructicultura.

2021

La UdL investeix doctor honoris causa a Damià Barceló Cullerés, investigador de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (CSIC).

2022

Investidura de Frank Forcella com a doctor honoris causa per la UdL, en qualitat d’investigador en malherbologia (University of Minessota).

La junta d’escola de l’ETSEA proposa canviar el nom del centre, que passarà a denominar-se “Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària, Forestal i de Veterinària”, en base al ventall d’àmbits d’ensenyaments que s’ofereixen actualment.

 

 

Vídeos història de l'ETSEA

Història de l'ETSEA - Part 1

Història de l'ETSEA - Part 2

Història de l'ETSEA - Part 3

Vídeos Ciència a l'ETSEA

Vídeos 50 Anys de ciència a l'ETSEA

Vídeo-resum 50 anys de Ciència a l'ETSEA

Vídeos Testimonis 50 Anys de l'Escola

Monument al Tractor

Figura 1 Més informació sobre el Monument al Tractor

Patrocinadors

 

 

 

  Logo Consell Social        Logo DACAAR  Logo Diputació        

 

Altres patrocinadors

 

 

Col·laboradors

COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL 50è ANIVERSARI DE L’ETSEA

Dr. Jordi Graell, director ETSEA

Dr. Jaume Arnó, sotsdirector de Qualitat ETSEA

Dr. Jesús Avilla, professor ETSEA

Dr. Joaquim Balcells, sotsdirector de Veterinària ETSEA

Dra. Astrid Ballesta, professora ETSEA

Dr. Joan Cecilia, secretari acadèmic ETSEA

Dr. Alexandre Escolà, professor ETSEA

Sra. Cristina Fernandez, cap d’Estudis ETSEA

Sr. Estanislau Fons, professor ETSEA i Coordinador de comunicació UdL

Dr. Antonio Michelena, professor jubilat i ex-director ETSEA

Dra. Romi Pena, sotsdirectora de Relacions Internacionals ETSEA

Dra. Inmaculada Recasens, professora emèrita ETSEA

Dra. Mª Paz Romero, professora ETSEA

Dr. Ricard Sanz, professor ETSEA

Dra. Conxita Villar, secretària del Consell Social de la UdL i degana Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

Sra. Emma Marco, administradora de campus ETSEA

Sra. Elionor Vilalta, cap de biblioteca ETSEA

Sra. Montse Gómez, Sra. Teresa López, Sra. Ester Serra (personal administratiu)

Alumnes-Consell d’estudiants ETSEA

 

Secretaria Tècnica     

 

Recull de premsa

Contacte

Si vols aportar alguna imatge o document per posar en aquesta web dels 50 anys d'història de l'ETSEA,  o bé

si tens alguna observació o suggeriment sobre alguna imatge, t'agrairem que ens ho facis saber al correu de

Secretaria de Direcció de l'ETSEA

 

 

   Darrera modificació: