Mobilitat i relacions exteriors

Comunitat universitària de la UdL Estudiantat i professorat de fora de la UdL
- Informació per a l'estudiantat - Foreign students (in English)
- Estudiantes extranjeros y visitantes (en castellano)
- Informació per al professorat - PDI extranjero (en castellano)
- Informació per al PAS - Foreign Research and Teaching Staff  (in English)
   
   
Més informació vicerectorat
- Vicerectorat d'Internacionalització - Universitats sòcies
- Personal. Dades de contacte - Programa d'internacionalització
- Coordinadors acadèmics (ETSEAFIV) - Memòria d'activitats
- Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat - Jornadas de Movilidad de la Universidad de Lleida.  Cooperación UdL- Universidades mexicanas

Dades de contacte

05

Oficina de Relacions Internacionals (ETSEA)

Universitat de Lleida
Campus de l'ETSEA
AV. de l'Alcalde Rovira Roure, 191  E-25198
Lleida

Teresa López
e-mail: etseafiv.international@udl.cat
Telf: +34 973 702 514