Els graduats en Biotecnologia de la UdL presenten les taxes d’ocupació més altes entre els graduats universitaris d’Espanya en aquesta titulació (segons U-Ranking)

Descargar pdf
Agrotecnio-RDI
Laboratori de Biotecnologia

L'U-Ranking està elaborat per la Fundación BBVA i l'Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) amb l’objectiu d’analitzar el funcionament de les universitats espanyoles i facilitar-ne imatges comparables i sintètiques.

En la darrera edició de l'U-Ranking, consultant les dades sobre les taxes d'ocupació dels graduats universitaris d'Espanya (https://www.u-ranking.es/), els graduats en Biotecnologia per la UdL surten en primera posició de tot el país, amb una taxa del 83.3%. Aquest resultat confirma la mateixa trajectòria de les dades d’inserció laboral que va publicar l'AQU durant la pandèmia, on es deia que els graduats en Biotecnologia de la UdL (titulació que s’imparteix a l’ETSEAFIV)  tenien una major taxa d'ocupació entre les 5 universitats catalanes en les que s’imparteix aquesta titulació. Segurament una causa d’aquest excel·lent resultat ve donada per la major diversitat de matèries en el pla d’estudis i per la formació rebuda en diverses disciplines, tant de la mà de professorat pertanyent a la Facultat de Medicina com de professorat de l’ETSEAFIV, aportant a l’alumne la possibilitat d’una especialització orientada tant cap l’àmbit de la biotecnologia mèdica com cap l’àmbit de la biotecnologia agroalimentària.

Les dades sobre Inserció Laboral recullen la situació de març de 2020 de las persones graduades 4 anys abans i procedeixen del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) de la Secretaría General de Universidades i la Tesorería General de la Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).

Es poden consultar les dades en el següent enllaç:

https://www.u-ranking.es/insercion-uni-campos

 

Per altra part, en el mateix U-Ranking també es pot observar que dos altres titulacions de Grau impartides a l’ETSEAFIV presenten molt bons resultats d’inserció laboral. Destaquen els graduats en Enginyeria Forestal (que presenten una taxa del 83.7%, situant-se en el tercer lloc de les universitats espanyoles que imparteixen aquesta titulació) i els graduats en Ciència i Tecnologia d’Aliments (amb una taxa del 82.1%, essent la quarta millor universitat espanyola en aquest indicador).