Els estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la UdL compleixen 30 anys

Descargar pdf
DSCF0004
Imatge d'una classe pràctica
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (ETSEAFiV) de la Universitat de Lleida (UdL) acull des de fa tres dècades (1993-1994), quan es van començar a impartir com a llicenciatura, els estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments. En el curs 2010-2011, amb la incorporació del sistema universitari espanyol a l’espai europeu d’educació superior, la titulació es va reconvertir en un grau.
 
El títol es centra en la formació de professionals capaços d’intervenir tant en els processos de fabricació i control de qualitat de productes a les indústries alimentàries, com en la investigació i desenvolupament de nous aliments.
 
El grau té una taxa d’ocupació que frega el 97%. La totalitat dels estudiants realitzen una estada en una empresa o un centre de recerca durant els estudis, la qual cosa contribueix a facilitar la seva inserció laboral.
 
La recerca que fa el professorat situa la UdL en un lloc destacat, entre les posicions 151-200 del món, entre els estudis d’aquest àmbit en un dels rànquings de referència internacional, ARWU-Shanghai.