Dos dels programes de doctorat del campus ETSEA, 'excel·lents' segons AQU Catalunya.

Descargar pdf

L'AQU Catalunya acredita amb el segell d'excel·lència 2 dels programes de doctorat del nostre campus ETSEA. Concretament els de Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària i de Gestió Forestal i del Medi Natural. El reconeixement d'excel.lència s'aconsegueix quan la majoria de creiteris d'acreditació d'AQU Catalunya s'assoleixen amb qualitat i, en conseqüència, s'identifiquen nombroses bones pràctiques que excedeixen el nivell mínim requerit.

Mes informació:
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Un-terc-dels-programes-de-doctorat-que-coordina-la-UdL-excellents/